رتبه ۴ راه کشور

آماده سازی ۱۶.۶ هکتار اراضی الهیه جنوبی بندر عباس - آماده سازی بخشی از سایت ۸۰ هکتاری پیامبر اعظم